Arco Architecten BNA
ACTIVITEIT VAN HET BEDRIJF:
Ontwerp, omgevingsvergunning, sloop-, bouw-, monumentenvergunning, milieu- en subsidie-aanvragen, toetsing bouwbesluit, projectmanagement, bouwhistorische- en haalbaarheids- onderzoeken, ruimtelijke onderbouwing, onderhoudsplan, bouwbegeleiding, bestemmingsplan wijzigingen, werkomschrijvingen en bestek. Arco Architecten biedt een totaalconcept. Niet alleen het ontwerp, maar het totaal begeleiden naar de oplevering is onze kracht. We nemen u de zorg uit handen van alle van belang zijnde zaken, zoals risico’s, procedures, vergunningen, aannemersselectie, contractvorming en meer- en minderwerk.

Specifieke producten en diensten
Nieuwbouw (utilitair, vrijstaand, seriematig), verbouw, herbestemming, restauratie, renovatie, zorg,
onderhoud monumenten, interieur.

Bouwen en ontwerpen is een proces. Niet alleen het tekenen van
het ontwerp, maar ook het berekenen en procedureel organiseren
houden wij in eigen hand. Dat biedt onze opdrachtgever ook de
zekerheid dat er gerealiseerd kan worden wat we ontwerpen.
Meer gezichten van dit bedrijf: