INSCHRIJVEN

Als u lid wilt worden van Bedrijven Vereniging Oudewater, kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen op:

Bedrijven Vereniging Oudewater
Postbus 104
3420 DC Oudewater

Daarnaast ontvangen we daarbij graag het ingevulde inschrijfformulier. Uw verzoek wordt besproken in een eerstvolgende bestuursvergadering, waarna u verder wordt geïnformeerd. KLIK HIER OM HET INSCHRIJFFORMULIER TE STARTEN.